Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Τα παραδoσιακά παιχνίδια της χώρας μου- Traditional Games of my country

Στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολικής μας Μονάδας, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε την συμμετοχή μας στον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Σχολικών Δραστηριοτήτων (αρ. πρωτ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015)  για το τρέχον σχολικό έτος (2015- 16) με δύο προγράμματα.
Το πρώτο πρόγραμμα εμπίπτει στην κατηγορία συνεργατικών διαπολιτισμικών προγραμμάτων της εγκεκριμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας E-twinning και έχει τον τίτλο «Τα παραδοσιακά παιχνίδια της χώρας μου- Traditional Games of my Country».


Τι είναι η εκπαιδευτική πλατφόρμα E-twinning;

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, σχολικούς συμβούλους, κ.λ.π.) που εργάζεται σε σχολείο, σε μία από τις Eυρωπαϊκές χώρες, που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης.
Η δράση eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία.
Η Δικτυακή Πύλη του eTwinning (www.etwinning.net) είναι το βασικό σημείο συνάντησης και χώρος εργασίας της δράσης. Στη Δικτυακή Πύλη του eTwinning, που διατίθεται σε 28 γλώσσες, συμμετέχουν περίπου 230.277 μεμονωμένα μέλη και περισσότερα από 5462 έργα* μεταξύ δύο ή περισσότερων σχολείων από ολόκληρη την Ευρώπη. Η Δικτυακή Πύλη παρέχει online εργαλεία στους καθηγητές για να βρουν συνεργάτες, να δημιουργήσουν έργα, να μοιραστούν ιδέες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να ξεκινήσουν μία άμεση συνεργασία χρησιμοποιώντας διάφορα προσαρμοσμένα εργαλεία που διατίθενται στην πλατφόρμα του eTwinning.
Ξεκινώντας το 2005 ως η κύρια δράση του eLearning Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το eTwinning έχει ενσωματωθεί σταθερά στο Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, από το 2014. Η Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης λειτουργεί υπό το European Schoolnet, μία διεθνή συνεργασία 31 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, το οποίο αναπτύσσει μάθηση για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το eTwinning υποστηρίζεται και σε εθνικό επίπεδο από 37 Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης.


Ποιά είναι τα οφέλη για τους μαθητές;

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα E-twinning, αποτελούν καινοτόμες καλές πρακτικές, οι οποίες προωθούν την δημιουργικότητα, την συνεργατική μάθηση και την κριτική σκέψη. Μέσω των προγραμμάτων αυτών οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν διαπολιτισμικά διάφορα θέματα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Η συνεργασία με σχολεία από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, γλώσσα και κουλτούρα και η επικοινωνιά και συνδιαλλαγή με μαθητές ίδιας ηλικίας αλλά διαφορετικής χώρας προέλευσης εξαλείφουν τις φυλετικές διακρίσεις και προλαμβάνουν την δημιουργία ρατσιστικών συμπεριφορών. Τέλος ενισχύουν την συνειδητοποίηση του ατόμου ως παγκόσμιου πολίτη. 


Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Σκοπός: 

Η γνωριμία των νηπίων με τα ελληνικά (ατομικά και ομαδικά) παραδοσιακά παιχνίδια και παιχνιδοτράγουδα καθώς και με τα αντίστοιχα άλλων χωρών, μέσα από την ομαδική διερεύνηση αλλά και την διαπολιτισμική επικοινωνία.

Στόχοι:

 1. Να γνωρίσουν τα νήπια τα παλιά παραδοσιακά ελληνικά παιχνίδια (ατομικά και ομαδικά) και να τα αντιπαραβάλλουν με τα σημερινά.
 2. Να γνωρίσουν τα νήπια τα παλιά παραδοσιακά παιχνίδια (ατομικά και ομαδικά) άλλων χωρών, να τα αντιπαραβάλλουν με τα δικά μας παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα.
 3. Να κατανοήσουν την σημασία και αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξή τους αλλά και την συμβολή τους στον διαπολιτισμικό διάλογο και την προσέγγιση του άλλου.
 4. Να έρθουν σε επαφή και συνδιαλλαγή με ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών, με αφορμή την συλλογή πληροφοριών.
 5. Να έρθουν σε επαφή και συνδιαλλαγή με νήπια άλλων χωρών.
 6. Να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής, αισθητικής, δημιουργικής σκέψης και επιχειρηματολογίας κατά τον εντοπισμό και την επίλυση ενός προβλήματος.
 7. Να εξασκηθούν στην παρατήρηση, συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και αντιπαραβολή δεδομένων.
 8. Να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικότητας, συνεργασίας και διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων του περιβάλλοντός τους.
 9. Να εξασκηθούν στην χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την αναζήτηση πληροφοριών, την επικοινωνία, την παραγωγή και την παρουσίαση δεδομένων.
 10. Να παράγουν εικαστικά και άλλα έργα και να τα ανταλλάξουν με μαθητές άλλων χωρών.
 11. Να κατασκευάσουν, να αναβιώσουν και να παίξουν ξεχασμένα παιχνίδια της χώρας μας αλλά και παιχνίδια άλλων χωρών.

Μεθοδολογία Υλοποίησης- Συνεργασία με άλλους φορείς:

 • Σχέδιο Εργασίας
 • Συνεργασία και δανεισμός υλικού από το Μουσείο Παραδοσιακού Παιχνιδιού Θεσσαλονίκης
 • Συνεργασία και δανεισμός υλικού από το Μουσείο Μπενάκη, Συλλογή Παιχνιδιών και Παιδικής Ηλικίας
 • Επίσκεψη και συνεργασία με το Μουσείο Σχολικής Ζωής Θίσβης
 • Εικονικό Μουσείο Ελληνικών Παιχνιδιών- https://sites.google.com/site/greektoysvirtualmuseum

Πεδία σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα:

Παιδί και Γλώσσα: 

Σύνδεση παραδοσιακών παιχνιδιών με αναφορές στα παλιά σχολικά εγχειρίδια, Συνεντεύξεις, Καταγραφή στοιχείων, Γνωριμία με ξένες γλώσσες

Παιδί και Μαθηματικά

Εκμάθηση κανόνων, Προσανατολισμός & δράση στο χώρο, Επίλυση προβλήματος

Παιδί και Περιβάλλον

Λαϊκή Τέχνη και Λαϊκός Πολιτισμός

Εικαστικά, Θέατρο- Δραματική Τέχνη

Μέθοδοι για την παρουσίαση των δεδομένων που θα συλλεχθούν (π.χ. κατασκευές), αναβίωση και παίξιμο παιχνιδιών

Μουσική

Παραδοσιακά Τραγούδια και Παιχνιδοτράγουδα

Πληροφορική

Μέσο επικοινωνίας και συνδιαλλαγής με άλλα σχολεία- εταίρους. Μέσο αναζήτησης και παρουσίασης δεδομένων


Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

1ος μήνας: 

Εισαγωγή στο θέμα, καθορισμός υποθεμάτων, γνωριμία με  τα σχολεία- συνεργάτες.

2ος μήνας: 

Έναρξη συνεργασίας και δανεισμού με το Μουσείο Παραδοσιακού Παιχνιδιού Θεσσαλονίκης. Καταγραφή ελληνικών παραδοσιακών παιχνιδιών.

3ος μήνας: 

Έναρξη συνεργασίας και δανεισμού με το Μουσείο Παραδοσιακού Παιχνιδιού Θεσσαλονίκης Μουσείο Μπενάκη, Συλλογή Παιχνιδιών και Παιδικής Ηλικίας. Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση υλικού. Δημιουργία εικαστικών έργων.

4ος μήνας: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Σχολικής Ζωής Θίσβης. Οργάνωση παρουσίασης. Παρουσίαση ευρημάτων όλων των σχολείων που μετέχουν στο πρόγραμμα δια ζώσης. Σύνοψη και παραγωγή συμπερασμάτων.

5ος μήνας: 

Σύνδεση των δεδομένων από όλες τις χώρες και δημιουργία τελικής παρουσίασης. Παρουσίαση ευρημάτων στους γονείς στα πλαίσια της γιορτής λήξης του σχολικού έτους.


Συνεργαζόμενα σχολεία

 • 1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αλιάρτου, Ελλάδα
 • 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αλιάρτου, Ελλάδα
 • Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka, Olsztyn, Poland (Πολωνία)
 • cc Apostolado del Sagrado Corazón, Ceceñas, Spain (Ισπανία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου