Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Λίγα λόγια για την Γωνιά της Βιβλιοθήκης στο Νηπιαγωγείο…


Η Γωνιά της Βιβλιοθήκης αποτελεί έναν χώρο φωτεινό, ήσυχο, καλαίσθητο, ελκυστικό και εύκολο στην πρόσβαση των παιδιών (Παπανικολάου; 1989; Τάφα-Φραγκιά, 2001; Γκλιάου 2003), ο οποίος καλύπτει πληροφοριακές, μορφωτικές, και ψυχαγωγικές ανάγκες των παιδιών (Σπινκ, 1990) και μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων η ανάδυση δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. Η Γωνιά της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται με ποικιλία βιβλίων (Λογοτεχνικά, Γνώσεων, Λεξικά, Παιδικές Εγκυκλοπαίδειες) και διαφορετικά είδη εντύπων και κειμένων. Η ύπαρξη αναπαυτικών καθισμάτων στο χώρο, η ποικιλία και η ποιότητα των βιβλίων, η συχνότητα της ανάγνωσης, η χρονική στιγμή που επιλέγεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η τοποθέτησή των βιβλίων με τρόπο που να είναι προσβάσιμος και ελκυστικός στα νήπια, η συχνή ανανέωσή τους ώστε να μη τα βαριούνται και η πραγματοποίηση συναφών δραστηριοτήτων αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τον αριθμό των παιδιών που επισκέπτονται τον συγκεκριμένο χώρο και συνεπώς επωφελούνται από τη χρήση του. Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ανάγνωση των βιβλίων και η συζήτηση που ακολουθεί μεταξύ της Νηπιαγωγού και των νηπίων παίζει σημαντικό ρόλο κυρίως στην ανάπτυξη των εκφραστικών τους δεξιοτήτων (Whitehurst et.al., 1994).

Εικ. 1: Η Γωνιά της Βιβλιοθήκης- Κλασικό Τμήμα

Εικ. 2: Ομαδική Εργασία "Τα μέρη ενός αναγνώστη"
(Ιδέα από εκπαιδευτικό ιστολόγιο)- Κλασικό Τμήμα
Εικ. 3: Ομαδική Εργασία "Οδηγίες του μικρού αναγνώστη"
(Ιδέα από εκπαιδευτικό ιστολόγιο)- Κλασικό Τμήμα


Εικ. 4: Η Γωνιά της Βιβλιοθήκης- Μικτό Τμήμα
Εικ. 5: Η Γωνιά της Βιβλιοθήκης- Ολοήμερο Τμήμα

Η λειτουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης στο Νηπιαγωγείο…


Μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, προτείνεται η καθιέρωση της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, η οποία  εμπίπτει στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα και είναι σημαντική γιατί προσφέρει στα νήπια δυνατότητες για την προώθηση δραστηριοτήτων γραφής και ανάγνωσης που έχουν λειτουργικό σκοπό, καθώς εξυπηρετούν προσωπικές τους ανάγκες, όπως για παράδειγμα η συμπλήρωση της Καρτέλας ή Ταυτότητας Δανεισμού (Block, 1999).

Περαιτέρω, εμπλέκει και τους γονείς στη μαθησιακή διαδικασία, οι οποίοι δε νιώθουν αποκλεισμένοι από το σχολείο, καθώς οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μαζί τους και προσπαθούν να εδραιώσουν τη σχέση που προωθείται στο σχολείο ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο, υποδεικνύοντάς στους γονείς τρόπους προσέγγισης των βιβλίων στο σπίτι. Δεδομένου ότι η συμβολή των γονιών στην κατάκτηση του αλφαβητισμού θεωρείται σημαντική (Γιαννικοπούλου, 1998) καθώς κοντά τους τα παιδιά αποκτούν πολλές και βασικές γνώσεις και εμπειρίες, η ανάγνωση βιβλίων από τους γονείς οδηγεί στη γνώση τρόπων πρόσληψης νοήματος από το περιβάλλον και αποτελεί συγχρόνως σημαντικό γεγονός Γραμματισμού που βοηθά στη δημιουργία προτύπων συμπεριφοράς (Teale, 1984).


Η Δανειστική Βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου μας…

Την Παρασκευή, 06-11-2015 ξεκίνησε, όπως άλλωστε και όλα τα προηγούμενα χρόνια, η λειτουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Νηπιαγωγείου μας. Από αυτή την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή, οι μαθητές μας θα έχουν την δυνατότητα να δανείζονται για το Σαββατοκύριακο ένα βιβλίο της αρεσκείας τους κι αφού το μελετήσουν και συμπληρώσουν το αντίστοιχο Φύλλο Εργασίας που συνοδεύει το βιβλίο, σε συνεργασία με τους γονείς, θα το επιστρέφουν την Δευτέρα, οπότε και θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν την δουλειά τους στην ολομέλεια της τάξης.
Αναμένουμε λοιπόν με μεγάλη αγωνία τα έργα των μικρών μας!!!!!
Εικ. 6: Ενημερωτική Σήμανση στη Γωνιά της Βιβλιοθήκης- Μικτό Τμήμα


Εικ. 7: Διαδικασία επιλογής βιβλίων και συμπλήρωση της "Καρτέλας Δανεισμού"
ή αλλιώς της "Ταυτότητας του Βιβλιοφάγου"- Ολοήμερο Τμήμα

Οι κανόνες της Βιβλιοθήκης μας...

Τόσο μέσα στη σχολική τάξη όσο και στο σπίτι, έχει κριθεί αναγκαία η καθιέρωση κανόνων και διαδικασιών, τα οποία περιγράφουν τις αναμενόμενες μορφές συμπεριφοράς. Η εισαγωγή των κανόνων ωφελούν πολλαπλώς το παιδί, το σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. Αρχικά δημιουργούν κλίμα σταθερότητας και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς του παιδιού, καλύπτοντας ταυτόχρονα την ανάγκη του για όρια. Επιπλέον κάνει τα νήπια να αισθάνονται ισότητα παρά τις άλλες διαφορές τους. Οι κανόνες λοιπόν βοηθούν το παιδί στην δόμηση της προσωπικότητας και το καταστούν υπεύθυνο και αυτόνομο. Τέλος, όπου εφαρμόζονται οι κανόνες, υπάρχει δημοκρατικό κλίμα μέσα από τον καθορισμό των πλαισίων συμπεριφοράς και διαφυλάσσεται η αποτελεσματικότητα. Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και για την διαφύλαξη της λειτουργίας της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, οι νηπιαγωγοί σε συνεργασία με τα νήπια καθόρισαν το πλαίσιο κανόνων λειτουργίας της ως εξής:


Πώς διαβάζουμε ένα βιβλίο... Προτάσεις για γονείς & εκπαιδευτικούς:

Όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με τα παιδιά του Νηπιαγωγείου γνωρίζουν τη σημασία της ανάγνωσης βιβλίων και παραμυθιών σε αυτά. Ανάλογα με την θέση του, ο εκπαιδευτικός ή ο γονιός, αποτελεί στην ουσία τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο βιβλίο και στο παιδί. Γι αυτό το λόγο λοιπόν, η ανάγνωση ενός παραμυθιού συντροφιά με ένα νήπιο είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε με τον ενδεδειγμένο τρόπο:
1ο Στάδιο- Η επιλογή του βιβλίου:
Τα βιβλία που προτείνονται σε αυτή την ηλικία συνήθως έχουν εικόνες μεγάλες και ενδιαφέρουσες, οι οποίες βοηθούν τα νήπια να προσεγγίσουν το περιεχόμενο- νόημα του βιβλίου. Περαιτέρω, ένα βιβλίο που περιέχει κείμενο με ομοιοκαταληξίες ή που περιέχει επαναλαμβανόμενες φράσεις αρέσει πάντα και τραβάει πολύ το ενδιαφέρον των παιδιών. Επιπλέον είναι ενδιαφέρον να διαβάζουμε στα παιδιά βιβλία με το ίδιο θέμα ή βιβλία του ίδιου συγγραφέα, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν σταδιακά την ικανότητα να συγκρίνουν βιβλία και ιστορίες μεταξύ τους, να μπορούν να βρουν ομοιότητες και διαφορές.
2ο Στάδιο- Η τεχνική της ανάγνωσης:
Αρχικά το κείμενο και η εικόνα είναι καλό να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα μάτια του νηπίου και όχι πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά. Ο ενήλικος συν-αναγνώστης ξεκινά από το εξώφυλλο και δείχνοντας με το δάχτυλό του διαβάζει τον τίτλο και τον συγγραφέα. Στη συνέχεια δείχνει την εικόνα που υπάρχει στο εξώφυλλο και ζητά από το παιδί να κάνει μια πρόβλεψη για το θέμα του βιβλίου. Αν το παιδί δυσκολεύεται τότε μπορεί να του δείξει και τις εσωτερικές εικόνες χωρίς να διαβάσει το κείμενο και να το ρωτήσει πάλι τι νομίζει ότι λέει το βιβλίο. Περαιτέρω, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια λίστα με το τι γνωρίζει το νήπιο για το θέμα το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο πριν διαβάσουν την ιστορία και έπειτα να συμπληρωθούν οι γνώσεις που το παιδί κέρδισε μετά την ανάγνωση της ιστορίας. Κατά την διάρκεια της ανάγνωσης είναι δυνατόν να υπάρξουν άγνωστες λέξεις για το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση η ανάγνωση πρέπει να σταματήσει κι ο ενήλικος συν- αναγνώστης θα πρέπει να δώσει μια σύντομη ερμηνείας, να δείξει μια εικόνα ή να κάνει παντομίμα για να εξηγήσει τη λέξη. Η ιστορία διαβάζεται δυνατά, σχετικά αργά χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εκφραστικότητα και διαφορετική φωνή για κάθε χαρακτήρα. Σημαντικό είναι να υπάρχουν στάσεις σε καίρια σημεία της ιστορίας και να ζητείται από το νήπιο να τι θα γίνει στη συνέχεια.
3ο Στάδιο- Δραστηριότητες μετά την ανάγνωση:
Μετά το τέλος της ανάγνωσης πρέπει πάντα να ακολουθεί συζήτηση μεταξύ του παιδιού- αναγνώστη και του ενήλικου συν- αναγνώστη. Η συζήτηση αυτή περιλαμβάνει συνήθως σχολιασμό των χαρακτήρων της ιστορίας, των γεγονότων, των προβλημάτων και των λύσεων που δόθηκαν από τους ήρωες. Επίσης καλό είναι να γίνει μια σύντομη προφορική περίληψη και τέλος συμπληρώνουμε το αντίστοιχο Φύλλο Εργασίας ή αν δεν υπάρχει ζητάμε από το παιδί  να ζωγραφίσει αυτό που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Αν θέλουμε να κάνουμε την διαδικασία πιο διασκεδαστικό μπορούμε να προχωρήσουμε σε δραματοποίηση της ιστορίας. Αν η ιστορία άρεσε στο νήπιο κι εφόσον το επιθυμεί μπορούμε να την διαβάζουμε περισσότερες από μια φορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου